Keski-Suomen Konepyöräseura ry on vanhojen moottoripyörien harrastajien yhdistys. Seuran kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alueena pääasiassa Keski-Suomen maakunta.

Keski-Suomen Konepyöräseuran toiminta alkoi muutaman paikallisen harrastajan toimesta syyskuussa 1981. Maaliskuussa 1983 tapahtui järjestäytyminen kerhoksi ja Yhdistysrekisteriin Konepyöräseura merkittiin 17.8.1994.

Seuran lähtökohdat ovat lähinnä kulttuurihistorialliset. Toiminnan tarkoituksena on edistää vanhojen ja historiallisesti arvokkaiden moottoripyörien entistämistä ja säilyttämistä.

Seura pyrkii myös ylläpitämään perinteistä motoristiveljeyden henkeä. Kerhon toimintaan kuuluu myös moottoripyöräilyyn liittyvän kirjallisen- ja kuva-aineiston tallentaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura harjoittaa tiedotustoimintaa, mahdollisuuksien mukaan järjestää koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä pitää yllä yhteyttä muihin vastaaviin järjestöihin.

Kuukausikokousten lisäksi seura järjestää myös vanhoille moottoripyörille tarkoitettuja retkeily- ym. ajoja.

Kokoontumiset ja kerhotilat

K-S Konepyöräseura ei edellytä jäseniltään moottoripyörän omistamista, kiinnostus riittää. Kerholaisilla on yhteensä kolmisensataa moottoripyörää ja mopoa, joista osa on museoajoneuvoiksi entisöityjä, jotkut työn alla ja muutama vielä aihiona myöhemmin rakennettavaksi.

Moni pyörä on myös ajossa… Entisöinti- ja huoltotoiminnan tekevät mahdolliseksi Jyväskylän Myllyjärvellä käytössä olevat kokoontumis- ja verstastilat monipuolisine työkaluineen. Erityisesti olemme pyrkineet hankkimaan sellaista työvälineistöä, jonka hankinta olisi kohtuuttoman kallista yksityiskäyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi hiekkapuhalluslaitteet, prässi sekä hitsauslaitteistot.

Näyttelytoiminnasta merkittävimmät ovat olleet näyttelyaineiston järjestäminen Keski-Suomen museossa talvella 1985 – 1986 pidettyyn kulttuurihistorialliseen näyttelyyn ”MOOTTORIPYÖRÄLLÄ KESKI-SUOMESSA”. Suomen suurimmat veteraanimoottoripyörien näyttelyt seura järjesti keväällä 1991 ja 1995. Näistä jälkimmäisessä oli esillä 117 veteraanimoottoripyörää.

Toimintaan kuuluu myös jo perinteeksi tulleet tammikuussa järjestettävät Rompepäivät, missä eri puolilta Suomea tulevat alan harrastajat voivat ostaa ja vaihtaa varaosia tai vaikka kokonaisia pyöriäkin.