Tarkennuksia tallin käyttöön ja varauksiin
Keski-Suomen Konepyöräseura ry

Käyttö- ja toimintaohjeet
Talli-isännän toimi poistuu, työkalu-ja tarvikepuutteet jatkossa sähköpostiin kerhotila at konepyoraseura.fi.
Tutustu layoutsiin, jossa on esitelty alkusammutus, ensiapu ja poistumistiet sekä kerhotilassa olevat työtilat, valokatkaisimet, paineilmahana, hyllypaikat ja pyörien talvisäilytyspaikat.


Kerhotilan työkalut, laitteet, tarvikkeet ja työtilojen turvallisuus : Tallitoimikunta
Hylly- ja rakentelupaikat: Teemu Koskinen.


Työskentelyssä on noudatettava turvallisuusmääräyksiä. Silmä- kuulo- ja hengityssuojaimet ovat henkilökohtaisia. Työntekijät vastaavat omasta turvallisuudestaan ja käyttävät laitteita määräysten mukaisesti. Huomioi TYÖTURVALLISUUS.
Alle 18-vuotiaat eivät saa työskennellä yksin kerhotilassa.
Hitsaustarvikkeet ja kaasu seuran puolesta. Hioma- ja leikkauslaikat maksullisia.
Työssä saa käyttää vain ehjiä laitteita, viallisesta laitteesta on ilmoitettava tallitoimikunnalle. ”Älä korjaa itse”. Kerhon koneet ja laitteet ovat kaikkien kerholaisten käytettävissä.
Tulityötilassa on aina käytettävä silmäsuojaimia. Poistopuhallin on oltava toiminnassa hitsaus- ja hiontatyön aikana.
Tulityötilassa ei saa hioa palavia aineita. Polttoaineiden ja muiden herkästi palavien aineiden säilytys on kielletty hylly-ja rakentelupaikoilla sekä yhteisissä tiloissa.
Akut saa ladata ainoastaan tarkoitukseen varatulla paikalla.
Roskat laitetaan kannellisiin astioihin jotka tyhjennetään ulkona olevaan jäteastiaan, roska-astian tyhjennys on jokaisen velvollisuus. Jäteöljyt laitetaan öljypisteeseen. Öljysuodattimet ja vaaralliset aineet on vietävä itse ongelmajätekeräyspaikalle.
Henkilökohtaiset tavarat säilytetään omissa hylly- tai rakentelupaikoissa, ei työtilojen lattialla eikä työpöydillä. Työkalut ja laitteet palautetaan ehjänä ja puhtaana omalle paikalleen. Kulmahiomakoneista poistetaan hiomalaikat käytönjälkeen. Viallinen laikka on turvallisuusriski. ”Siivoa jälkesi”. Viimeinen varmistaa lähtiessään, että ovet on lukittu, ilmahana suljettu ja valot sammutettu.
Älä ratko ongelmia yksin, kysy! Kaikilla kerhon jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet.
Käyttäydy hyvän moottoriveljeyden edellyttämällä tavalla.

Lattia ja nosturipaikat:
Nosturi 1.(upotettu)
Ei ennakko varauksia, Lyhytaikaiseen korjaukseen MAX 1 vrk.
Lattia- Pöytä paikat.
Ei ennakko varauksia, Lyhytaikaiseen korjaukseen.
Nosturi 2. (upotettu)
Varaukset kerhoisännältä, 5vrk maksuton. Pitempi aikainen varaus maksullinen 10 € alkavalta viikolta.
Palauta työkalut omille paikoille puhdistettuna.
Siivoa jälkesi, roskat roskakoriin tyhjennä roskakori ulkona olevaan K-S konepyöräseuran roska-astiaan.
Vie jäteöljyt öljypisteeseen, öljyiset rätit, renkaat, akut ongelmajätteiden keräyspisteisiin.
Jätteiden hävityksestä tarkemmat ohjeet löydät. mustankorkea.fi/neuvonta/jatteiden-kasittely-lajitteluohjeet/

Kerhotilaan liittyviin asioihin (puutteet, toivomukset, rikkoontuneet työkalut jne..) on tehty uusi sähköpostiosoite kerhotila at konepyoraseura.fi


edit: 13.3.2021 karppa